Klub Podróżników Soliści bottom bottom


Prowadzone projekty

EKSPANSJA NA RYNEK USA

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek USA, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Extreme Poland sp. z o.o sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

logotypy projektowe

EKSPANSJA NA RYNEK SINGAPURSKI

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek Singapuru, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Extreme Poland sp. z o.o sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

logotypy projektowe

EKSPANSJA NA RYNEK CHIŃSKI

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów na rynek Chin, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo Extreme Poland sp. z o.o sp.k. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 180 000,00 PLN

logotypy projektowe