Żegnaj Przyjacielu 1

Oświadczenie Klubu w sprawie organizacji wyprawy na Kilimandżaro

Oświadczenie Klubu w sprawie organizacji wyprawy na Kilimandżaro, w której uczestniczył Aleksander Doba

Wrocław, 25 lutego 2021
 
OŚWIADCZENIE
 
Szanowni Państwo,
 
śmierć Aleksandra Doby jest poruszającym, wstrząsającym zdarzeniem i dotyka nas jako organizatorów, jego przyjaciół i kompanów podróży.
Pragniemy poinformować, że według aktu zgonu wydanego przez Zjednoczoną Republikę Tanzanii, śmierć Aleksandra nastąpiła z przyczyn naturalnych.
W tym momencie absolutnym priorytetem jest dla nas kontakt z rodziną Aleksandra Doby oraz dopełnienie wszelkich formalności. Apelując o poszanowanie prawa rodziny i przyjaciół Aleksandra Doby do żałoby, musimy jednocześnie odnieść się do publikacji medialnych, opartych na nieprawdziwych informacjach.
 
Aleksander Doba był przede wszystkim naszym wieloletnim przyjacielem, którego nagła śmierć jest dla nas ogromnym wstrząsem. Był również naszym ambasadorem i od 2020 honorowym członkiem, a także współorganizował z nami spływy kajakowe. Angażował się w wiele naszych projektów – wspólnie gościliśmy na targach podróżniczych, organizowaliśmy liczne prelekcje czy festiwale podróżników. Gościł na naszych zjazdach firmowych, wigilijnych, spotykaliśmy się w naszych domach. Był jednym z nas – co jest dla nas powodem do dumy i największym przywilejem jaki mógł nas spotkać.
 
W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić, że podczas wyprawy na Kilimanjaro, Aleksander Doba był jej pełnoprawnym uczestnikiem.
 
Klub Podróżników Soliści (spółka Extreme Poland Sp. z o.o. Sk. ) jest organizatorem imprez turystycznych, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548, tekst jednolity), wpisaną do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego pod numerem ewidencyjnym 20943. W związku z tym i wszelkimi regulacjami posiadamy certyfikat Gwarancji Turystycznej, wystawiony kolejny rok przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Termin obowiązywania gwarancji od 2020-10-01 do 2021-09-30. Wysokość zabezpieczenia finansowego w kwocie 591 561.29 PLN (138 958.75 EUR). Jesteśmy doświadczonym organizatorem, mamy na koncie zrealizowanych ponad 600 wypraw na 6 kontynentach, w których brało udział blisko 8000 osób.
 
Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczestników zapewniamy każdej osobie biorącej udział w imprezie turystycznej najwyższej jakości polisy ubezpieczeniowe. Uczestnicy naszych wypraw mają zagwarantowane wysokie sumy ubezpieczeń, kosztów leczenia oraz dodatkowo ubezpieczenie od chorób przewlekłych, nawet jeśli uczestnicy tego nam nie zgłaszają. W przypadku wyjazdu do Tanzanii i wspomnianego wyjazdu, polisa ubezpieczeniowa opiewała na kwotę: 800 000 zł – koszty leczenia, 1 000 000 zł – Asisstance, ubezpieczenie ujmujące sporty ekstremalne dostosowane do typu wyjazdu oraz choroby przewlekłe.
 
Za realizację części turystycznej wyprawy, której uczestnikiem był Aleksander Doba odpowiadają polscy liderzy. Natomiast od momentu przekroczenia bram parku narodowego, wyprawę prowadzi licencjonowana agencja lokalna: przewodnicy i inni reprezentanci agencji. Chcielibyśmy zaznaczyć, że lokalna agencja z której usług korzystamy, posiada niezbędne zezwolenia i duże doświadczenie w prowadzeniu trekingów na Kilimanjaro. Grupa, której członkiem był Aleksander Doba wyruszyła zdobywać szczyt w asyście 104 osób, w tym 16 przewodników, 84 tragarzy oraz 4 kucharzy – zgodnie z wymaganiami parku narodowego, na terenie którego znajduje się Kilimanjaro. Lokalna agencja dysponowała zestawami pierwszej pomocy, butlami tlenowymi, rozbudowaną apteczką z lekami na chorobę wysokościową i wszystkimi niezbędnymi przy takich wyprawach środkami. Zabezpieczenia były dostępne podczas całej wyprawy, w tym podczas ataku szczytowego.
 
Chcielibyśmy podkreślić, że podczas całej wyprawy, w tym wejścia na szczyt, Aleksander Doba nie zgłaszał i nie wykazywał żadnych objawów, które mogłyby wskazywać na problemy zdrowotne. Aleksander był bacznie obserwowany przez przewodników oraz przechodził rutynowe kontrole, podczas których mierzone miał tętno, natlenienie krwi, a także był pytany o samopoczucie.
 
Odnosząc się do publikacji medialnych poruszających zasady wchodzenia i schodzenia ze szczytu, należy zaznaczyć, że grupa dojechała do parku narodowego 18 lutego 2021, a atak szczytowy nastąpił 5 dnia. Trasa Machame rekomendowana jest przez lokalnych przewodników, pod kątem sprawniejszej aklimatyzacji uczestników wyprawy. Dodatkowo, w celu lepszej aklimatyzacji podczas trekingu oraz dostosowania tempa do możliwości uczestników, wyprawa zwykle naturalnie dzieli się na mniejsze podgrupy prowadzone przez przewodników. Przewodnicy komunikują się ze sobą w celu weryfikacji liczby uczestników, zawsze otwierając i zamykając grupę, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. W trakcie ataku szczytowego Aleksander był pod opieką dwóch, bardzo doświadczonych przewodników, którzy mają na koncie ponad 400 wejść na szczyt. Z kolei długość trekkingu oferowanego przez Klub i realizowanego przez lokalną agencję, odpowiada innym ofertom dostępnym również na polskim rynku turystycznym.
 
Raz jeszcze apelujemy o uszanowanie prawa najbliższych Aleksandra Doby do żałoby i powstrzymanie się od rozpowszechniania nieprawdziwych i krzywdzących informacji, godzących w Zmarłego i jego Najbliższych.
 
Klub Podróżników Soliści